Mark Shepard

Over deze auteur

Mark Shepard is pionierend agrariër met een bloeiend en gezond agrarisch bedrijf. Behalve dat is hij een begenadigd auteur met vlotte pen. In Herstellende landbouw legt hij uit hoe agrarische ecosystemen op een veerkrachtige en duurzame manier in staat zijn om ons basisvoedsel te leveren en tegelijkertijd de natuurlijke balans van de grond en omgeving herstellen. Ook als hulpbronnen minder beschikbaar worden en er vele extra monden gevoed moeten worden.

Klik hier voor het complete overzicht van alle auteurs