Agro ecologie

Landbouw binnen de draagkracht van de natuur

Voedsel produceren op een manier die volledig is gestoeld op ecologische principes. Dat is het uitgangspunt van agro-ecologie. De term komt vanuit twee disciplines: agronomie (gericht op verbetering van de landbouw) en ecologie (gericht op het bestuderen en begrijpen van de dynamiek van ecosystemen). In de agro-ecologische benadering wordt dus samengewerkt met de natuur om voedsel en andere landbouwproducten te produceren. Er wordt geproduceerd op basis van de draagkracht van de natuur en zonder de natuur uit te putten; streekgebonden, met zoveel mogelijk gesloten kringlopen en korte ketens. Traditionele kennis vanuit kleinschalige landbouwsystemen wordt op waarde geschat en benut.

Belangrijke basisprincipes zijn zorg voor de bodem, het minimaliseren van het verlies aan hulpbronnen, het hergebruiken van voedingsstoffen zoals mest en compost en het zorgen voor genetische diversiteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of genetisch gemodificeerde gewassen. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt zoveel mogelijk beperkt. Ook door het ontwikkelen van nieuwe praktijken en gewassen die zijn afgestemd op lokale omstandigheden wordt de landbouwpraktijk zoveel mogelijk klimaatbestendig gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan voedselbossen, polycultuur, rijenteelt en andere vormen die monocultuur doorbreken. Zelf zaden lokaal veredeling en het inzetten van landrassen zijn voorbeelden hoe je gewassen kunt afstemmen op lokale omstandigheden.

Door nieuwe praktijken te ontwikkelen en lokale gewassen te telen wordt de landbouwpraktijk zoveel mogelijk klimaatbestendig gemaakt. Met dit alles vormt de agro-ecologische beweging een kritische tegenhanger van het huidige, industriële landbouwsysteem waarin multinationals een monopolie positie hebben voor wat betreft grondstoffen, bestrijdingsmiddelen en afzet. Wereldwijd hebben inmiddels 200 miljoen kleine voedselproducenten zich verenigd in de beweging La Via Campesina. Samen zetten zij zich in voor duurzame en rechtvaardige landbouw.