Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leggen wij vast hoe wij met jouw gegevens omgaan. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Wij respecteren de privacy van onze site bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet. Jouw gegevens worden nooit aan derden verkocht.

De website www.vonkuitgevers.nl wordt beheerd door ClubGroen. ClubGroen is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze privacy-verklaring. Clubgroen is de overkoepelende bedrijfsnaam van Vonk Uitgevers en de groeneboekenshop.nl.

Verzamelen van persoonsgegevens

Op de site van Vonk Uitgevers is het mogelijk om:

  1. de site te bezoeken. Hiertoe hoef je geen persoonsgegevens achter te laten. Wel verzamelen we enkele cookies. Zie hieronder verder bij cookies.
  2. je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Vonk Uitgevers. Hiertoe vul je je naam en email-adres in. Die slaan wij op om je die nieuwsbrief toe te kunnen zenden. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze nieuwsbrief via de link die we insluiten in die brief. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  3. gratis informatie aan te vragen. Dit wordt voor sommige boeken tijdelijke gefaciliteerd en dat zul je dan ook aantreffen bij desbetreffende boek. Net als bij 2., vul je hiertoe vul je je naam en email adres in. Deze gegevens hebben we nodig om je informatie te kunnen sturen. Die mails staan dan vaak geautomatiseerd voor je klaar, waardoor je enkele vervolgmails zult ontvangen. Ook schrijf je je automatische in voor onze nieuwsbrief van Vonk Uitgevers. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven.
  4. boeken te bestellen. Deze boekbestelling doen je in feite in de zustersite van Vonk Uitgevers, de groeneboekenshop.nl. Op de site van de groeneboekenshop.nl staat de daartoe passende privacyverklaring, toegespitst op boekenkopers en feitelijke klanten.

Wie hebben toegang tot jouw gegevens en waartoe?

Cookies worden anoniem en alleen om statistische redenen vastgelegd. Het helpt de uitgeverij bij haar bedrijfsvoering en weboptimalisatie, zodat we onszelf zo goed mogelijk zichtbaar kunnen houden op het internet. Door ons toe te staan je gegevens statistisch vast te leggen geef je ons die mogelijkheid. De statistische gegevens worden vastgelegd bij Google Analytics.

Je e-mail gegevens en naam om je informatie te kunnen sturen worden opgeslagen bij een Europese e-mail facilitator die ons een e-mail marketing programma levert en ons in staat stelt om een promotie campagne uit te voeren. Deze partij heeft zich ook via hun privacy-verklaring eraan verbonden dat zij deze gegevens alleen opslaat om de aan ons geboden activiteiten uit te kunnen voeren, in opdracht van ons. Zelf doet deze partij niets met deze gegevens en verkoopt ze ook niet door.

Technische beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen (versleuteling middels een SSL-certificaat) genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om deze website optimaal te laten werken. Hiertoe plaatsen we functionele en statische cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Geplaatste cookies kun je ten aller tijde uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen.

Je gegevens verwijderen

Wij bewaren je e-mail gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen