Geen categorie

Het boek Dankzij de microben is de jongste loot aan de Vonk-stam. Dit boek geeft je overzicht van de rol die microben spelen in de het ecologische systeem. Een bijzonder en compleet boek dat ik in de Franse literatuur heb opgevist. Marc-André Selosse is een rasechte verteller en verstaat de kunst om ingewikkelde materie boeiend Licht in zee

Koeien kennen we allemaal: planteneters die op hun gemakje in de wei liggen. Ze hebben een aantal kenmerken die we allemaal wel zien, maar waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Om te beginnen zijn koeien groot. Ze hebben een sterke geur (pas op, je denkt nu misschien aan de geur van mest in de stal, Het nuttige werk van herkauwen

Vanaf dit najaar gaat uitgeverij Jan van Arkel door onder de naam Vonk uitgevers.
Dat markeert een periode van bijna 50 jaar waarin Jan van Arkel betrokken en relevante publicaties uitbracht.

Het wordt steeds bekender dat zich vlak onder onze voeten een heel netwerk aan schimmels (mycelium) ligt dat alle planten ondergronds met elkaar verbindt. Een zeer verfijnd communicatienetwerk van moeder natuur dat voedingsstoffen en andere chemische reacties uitzendt. De mycorrhiza is daarin een belangrijke speler en die aanwezigheid is van belang voor een gezonde bodem Lang leve de mycorrhizaschimmel

rendieren

Ik heb een expliciete herinnering aan een aardrijkskundeles op de lagere school waar ik leerde over permafrost: Permanent bevroren land, hoog bij de Noordpool, dat net als sommige gletsjers, nooit ontdooide en eeuwig (ver) onder het nulpunt blijft. Een bevroren land, eeuwig, nooit– dat vond ik een magisch idee. Inmiddels weten ik en jij, dat, Waarom rendieren van belang zijn in een opwarmende wereld

In de tuin of in het park is natuur heel makkelijk te vinden. Maar zie je het ook als je in de stad rondloopt? Is het er eigenlijk wel? Misschien niet op het eerste gezicht, maar als je even iets langer kijkt …. Speurtocht door de stad Met deze speurtocht door de stad kunnen kinderen Speurtocht in de stad

Alternatieve economie lijkt, of is misschien, wel een buzz-woord en verworden tot een containerbegrip. Onder onze oude naam Uitgeverij Jan van Arkel hebben we regelmatig gepubliceerd over alternatieven tegenover een neoliberaal, marktgedreven model. Groene economie, grenzen aan groei, circulaire economie, solidaire economie, geldsystemen en gemene goed economie. Alles op weg naar een duurzaam bestaan. Winst Alternatieve economie

zaden telen

Al miljoenen jaren produceren planten hun zaden en ze weten wat ze doen. Toch bevatten onze huidige gewassen een behoorlijke dosis menselijke interventie. Zo heeft de tomaat uit jouw tuin al een rijke voorgeschiedenis en ook het spruitje bij de groenteman is niet meer het spruitje van vroeger. Aan de rassen die binnen onze tuinen Het belang van zaden

Op verschillende plekken op de wereld geven mensen vorm aan een economie die de draagkracht van de aarde respecteert en menselijke waardigheid, welvaart & welzijn vooropstelt.

Solastalgia. Het is een prachtig woord voor een treurig fenomeen. Het betekent zoveel als het verdriet dat we voelen wanneer ons thuis wordt bedreigd als gevolg van milieubedreigingen….